• کلیه کلاس های آموزشی مطابق برنامه کلاسیدایر می باشد
  • کلیه دانشجویان بایستی از تکمیل بودن پرونده دانشجویی خود اطمینان داشه باشند جهت آگاهی به کارشناسان آموزشی مراجعه نمایید.

اطلاعات تماس

مرکز آموزش علمی کاربردی مخابرات نزاجا در راستای ارتقاء تخصص های مورد نیاز کارکنان ، فرزندان کارکنان و دانشجویان متقاضی تحصیل در رشته های فنی مهندسی این مرکز با اساتید مجرب و تجهیزان مدرن فعالیت می نماید 

آدرس : تهران- اتوبان بابایی شرق به غرب- قبل از جایگاه  CNG- مرکز آموزش مخابرات نزاجا(شهید امینی)-ساختمان سه

تماس : 22950242-22944490